storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  手相与性- -  |  首页  |  一段可供批判的对话- -  >>
    
   2005-04-18
   识字本- -  -  [ ]

   怎样才能做出那种旧旧的质感,磨损过的,打皱泛白的纸面呢
   发表于 00:00 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by  storyof  [ ] @ 2005-04-23 13:11:49  at   2005-04-23 13:11:49
   应该可行,我试试,谢谢:p<br> <br>

   Posted by  七七  [ ] @ 2005-04-18 02:23:37  at   2005-04-18 02:23:37
   扫描一张旧旧的,磨损过的,打皱泛白的纸面,然后PS。<br> <br>
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com