storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  可爱的对话- -  |  首页  |  2004年尾的几句话之其一,一场别开生面的葬礼- -  >>
    
   2005-01-19
   床事- -  -  [ ]

   最近比较忙,加上博客故障频频,没什么心思写,就选点插图贴贴吧,二则:

   性是不能完全分解为指标和参数的东西,但为方便谈论,我还是愿意从它的千资百态里选出叫床来,作为最爱的一条。(――颜峻《叫床》)
   发表于 00:00 引用(0) | 编辑   评论   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com