storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  观影的架势- -  |  首页  |  大作家,法国影展- -  >>
    
   2004-11-28
   偶像的稀粥- -  -  [ ]

   >大作家继震耳发聩的觉醒吧道德之后的又一记力作强音,>作词作曲并亲自演唱的第一首歌:我请你喝稀粥。>http://www.dzjzb.com/200411262.htm> >对偶像寥表敬意:>
   发表于 00:00 引用(0) | 编辑   评论   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com