storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  天生插图者- -  |  首页  |  梦境和死亡,对本质的揣测- -  >>
    
   2004-12-03
   私- -  -  [ ]

   >住在马桶里的人脸,每到冲厕时幸福的呐喊:> >>> >
   发表于 00:00 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by  77  [ ] @ 2005-04-17 00:14:16  at   2005-04-17 00:14:16
   我梦见的是光滑的背。<br> <br>
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com