storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  爬行- -  |  首页  |  笑傲江湖- -  >>
    
   2004-12-20
   险坡- -  -  [ ]

   梦到阳光明媚,我骑车在一条窄窄的陡坡上,两边是高峭的悬崖,下方是开阔的盆地。路面坑坑洼洼,坡渐渐愈行愈陡,不能再骑车,于是我扔下背包和车子,徒步前进。远远看到上方似乎有朱红色屋檐的庙宇(?)。
   发表于 00:00 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by  taozhiyaoyao  [ ] @ 2004-12-22 12:04:44  at   2004-12-22 12:04:44
   不会吧,我就那么1说,你真开始带色拉,感动ING。。。<img src=/jsp/images/emot/em20.gif border=0 align=middle><br> <br>
   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com