storyof 的博客,联系(msn):storyofo@hotmail.com
     TAG     返回首页  
   

      访问统计  
   
  日历
   

     
  最新日志
   
     
  最新评论
   
     
  历史存档
   
      
   相关链接
    

      
    
       Blogbus.com   <<  无谓的愤怒  |  首页  |  恐惧的若干问题  >>
    
   2006-12-13
   敏感  -  [ ]

   还要看手法。用指甲划过后背,和往穴位上呵气一样管用;用手做不到的还可以用舌头;性器官尽管留到最后;冬天亲吻冰凉的小手可以达到很高的催情指数;如果对方很饥渴,那更是草木皆兵。(----颜峻《敏感》)
   发表于 07:55 引用(0) | 编辑   评论
   Posted by  congrong  [ ] @ 2006-12-15 13:06:07  at   2006-12-15 13:06:07
   这两张我喜欢.恩~   Posted by  gb2006  [ ] @ 2006-12-14 05:10:42  at   2006-12-14 05:10:42
   果然很敏感啊,
   我的blog:http://blog.sina.com.cn/u/1239731933
   ++


   书写评论
    

   © 2002-2005 Some rights reserved: www.blogbus.com